Economist

Societate comercială din Iași, cu activități de producție, este în căutarea unui Economist. Dacă îți dorești să faci mai mult decât în prezent, completează formularul de mai jos.

Responsabilități 
 • menține și verifică zilnic registrul de casă; jurnalul de bancă și alte registre obligatorii;
 • înregistrează în contabilitate zilnic: facturile de intrări, facturile de ieșiri, deconturile de cheltuieli; 
 • ține evidența contabilă a clienților și furnizorilor;
 • evidență mijloace fixe (amortizări; transferuri);
 • urmărește în permanență legislația în domeniul financiar-contabil și respectarea acesteia;
 • organizarea inventarierii anuale;
 • întocmește statele de salarii;
 • întocmește și transmite în termenele legale Registrul de evidență al salariaților;
 • întocmește contractele individuale de muncă, actele adiționale de modificare a contractelor, adeverințe salariale;
 • întocmește și transmite declarațiile 112; decontul de TVA; declarația 394; 390; 100;
 • întocmește balanța de verificare; situațiile financiare anuale și raportarile contabile semestriale;
 • are atribuții privind analize și raportări specifice;
 • menținerea relațiilor cu organele administrației publice.
 
Se oferă:
 • pachet motivant de beneficii;
 • stabilitate;
 • dezvoltare continuă.

Cerințe:
 • studii econimice, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
 • nivel de experiență pe un post similar: Entry-Middle level (1-4 ani);
 • cunoștințe operare PC (Office Suite, programe de contabilitate, e-mail, altele);

Termenul limită pentru trimiterea aplicațiilor este  31 IANUARIE 2019. 

Want to apply later?

Type your email address below to receive a reminder

ErrorRequired field

Apply to Job

ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field