Plant Paradise Profiler (MBO)

Als Plant Paradise Profiler - Gewasverzorger/Assistent Onderzoeker draai je mee met alle voorkomende werkzaamheden die horen bij gewasverzorging en ondersteun je bij het onderzoek hoe we gewassen in onze Plant Production Units (PPU's) kunnen produceren met een vooraf bepaald eindresultaat zoals vorm, smaak, kleur en voedingswaarde. 

Over PlantLab 
PlantLab wil impact hebben op de manier waarop de wereld wordt gevoed. We ontwikkelen en exploiteren op maat gemaakte indoor farms, die we 'Plant Production Units' noemen. Deze PPU's vergen minder grondstoffen dan traditionele en biologische productiebedrijven en voorzien onze groeiende wereldbevolking van verse groenten & fruit die veilig, betaalbaar, smakelijker en voedzamer zijn. 

PlantLab is een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf. Daarom willen we ons team uitbreiden met nieuwe 

Plant Paradise Profilers (MBO)
Gewasverzorger(s)/Assistent Onderzoeker(s) 

Locatie: ‘s-Hertogenbosch 

Wat je gaat doen:
 • Je draait mee in alle voorkomende werkzaamheden die horen bij gewasverzorging;
 • Je ondersteunt bij het onderzoek hoe we gewassen kunnen produceren in Plant Production Units;
 • Je houdt je bezig met het verzamelen van de gegevens;
 • Je helpt bij alle dagelijkse werkzaamheden in en rondom de R&D faciliteit;
 • Je werkt in een team van 12 tot 15 collega’s.

Waar we naar op zoek zijn:
 • Je hebt een vakgerichte MBO opleiding of relevante werkervaring;
 • Je vindt het leuk om gewasverzorging met de nauwkeurigheid van onderzoek te combineren;
 • Je staat open om nieuwe dingen te leren en bent flexibel om verschillende werkzaamheden uit te voeren;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit, bent een doener en in staat om zelfstandig te werken;
 • Je bent een enthousiaste en communicatieve collega, die goed kan samenwerken met collega's.

Wat we aanbieden:
 • Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid;
 • PlantLab groeit hard en biedt haar medewerkers veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen haar groeiende organisatie. De interne lijnen zijn kort en er heerst een open cultuur gericht op jou als persoon met je eigen verantwoordelijkheden. Gezamenlijk proberen we een bijdrage te leveren aan de wijze waarop we de wereld voeden;
 • Een marktconform salaris, gebaseerd op jouw ervaring;
 • Een leuk, divers team van plantenwetenschappers, ingenieurs, commerciële kwekers en kantoormedewerkers kijken ernaar uit je te verwelkomen om samen te werken aan de volgende teelt-generatie en deel te nemen aan onze ‘pingpong’ wedstrijden, gezamenlijke lunches en andere bedrijfsactiviteiten.

_______________________________________________________________________________

As a Plant Paradise Profiler you are involved in all common activities related to crop care. You also support the research on how we can grow plants in our Plant Production Units (PPUs) with a predefined end result such as shape, taste, colour and nutritional value. 

About PlantLab
PlantLab wants to make an impact on how the world is fed. We develop and operate custom-built indoor farms that we call 'Plant Production Units' (PPUs) worldwide. These PPUs require fewer environmental inputs than conventional or organic farms and provide our growing world population with fresh produce that is safe, affordable, tastier and more nutritious.

PlantLab is a young and dynamic company, currently in an exciting period of fast business growth. Therefore we want to expand our team with new

Plant Paradise Profiler (MBO)

Locations: ‘s-Hertogenbosch and Amsterdam

What you'll do:
 • You are involved in all common activities related to crop care (e.g. sowing, harvesting and cleaning of the equipment);
 • You support our research on how we can grow crops in our PPUs;
 • You will collect, process and manage data;
 • You support all day-to-day activities in and around our R&D facility in 's-Hertogenbosch;
 • You are a member of a team of about 12-15 colleagues.

Who we are looking for:
 • You have a completed vocational training (MBO degree) or relevant experience;
 • You enjoy combining crop care with the accuracy of research;
 • You like to learn new things and don’t mind conducting activities with a lot of variety;
 • You like a practical job, are an action-taker and can work independently;
 • You are an enthusiastic and communicative colleague who can work well with others.

What do we offer:
 • We offer a challenging job with a lot of independence;
 • PlantLab is growing rapidly and offers its employees multiple (personal) development opportunities within its growing organization. The internal lines are short and the culture is open, focused on you as a person with your own responsibilities;
 • A competitive salary package, based on your experience;
 • A fun, multidisciplinary team of plant scientists, engineers, commercial growers and office employees, looking forward welcoming you to work together on the next generation of growing and to take part in our ping-pong competitions, joint lunches and other company activities.

Want to apply later?

Type your email address below to receive a reminder

Apply to Job

ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
Error
insert_drive_file
insert_drive_file