Enginyer Informàtic - Arquitecte de Sistemes

Responsable de gestionar i administrar els sistemes informàtics de missió crítica.

ACTIVITATS:

 • Gestionar els recursos de l’àrea.
 • Gestionar equips de treball de 4 persones i les plataformes tecnològiques.
 • Gestionar l’explotació dels sistemes en producció i garantir la continuïtat del servei.
 • Desenvolupar les arquitectures tècniques dels sistemes d’informació.
 • Administrar els sistemes, hardware, programari de base i aplicacions, còpies de seguretat, base de dades i plataformes de virtualització.
 • Donar suport al desenvolupament i implantació de nous projectes, fent l’elaboració d’especificacions tècniques i funcionals.
 • Realitzar l’assistència técnica a usuaris, en relació amb sistemes i aplicacions.
 • Contractar els serveis de suport extern necessaris, fent els seguiment i supervisió de les tasques dels proveïdors sobre els sistemes d’informació per a la producció del servei.
REQUERIMENTS:

 • Titulació universitària: Enginyer Superior en Informàtica
 • Experiència mínim de 3 anys en enginyeria i administració de sistemes.
 • Amplis coneixements de sistemes operatius (Linux i Windows)
 • Amplis coneixements d’administració d’entorns virtuals (VMWare)
 • Coneixements de BBDD (en especial MSSQL)
 • Nocions en SCADA o entorn industrial.
 • Coneixements de gestió ITIL.
 • Coneixements en tècniques de gestió de projectes informàtics, planificació, avaluació i execució de projectes.
 • Coneixements d’anglès: Nivell FCE /B2 (o equivalent)
COMPETENCIES:

 • Lideratge i direcció d’equips.
 • Orientació a la qualitat i a la seguretat.
 • Planificació, organització i anàlisi.
 • Orientació al client intern i extern.
 • Treball en equip.
CONDICIONS:

 • Lloc de treball: Rubí (Vallés Occidental)
 • Franja salarial: 45.000 – 50.000€ bruts anuals.

Want to apply later?

Type your email address below to receive a reminder

ErrorRequired field

Apply to Job

ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
Error
insert_drive_file
Error