SEO Consultant

Curamando söker SEO Consultants till Stockholm

Curamando hjälper företag att accelerera sin tillväxt genom att förbättra deras digitala konkurrenskraft och förmåga. Nu behöver vi stärka vårt team med juniora och seniora experter inom organisk trafikanskaffning.

Vårt koncept bygger på en kraftfull kombination av management consulting, digital expertis och erfarenhet från digitalt ledarskap i linjebefattning . 

Vi är dedikerade till att driva en hållbar och långsiktigt tillväxt för våra kunder. För att åstadkomma det agerar vi som en förstärkning av våra kunders digitala sälj- och marknadsteam där vi skapar värde i alla led. Denna modell har visat sig framgångsrik för både våra kunder och för Curamando. Vi har sedan starten 2012 växt med god lönsamhet och blev 2017 DI Gasell, samma år som Curamando också förvärvade Conversionista.

Om rollen

Som SEO Consultant kommer du att jobba som expertkonsult för små, mellanstora och stora företagskunder i Norden.

Du kommer att förbättra hur kunder jobbar med synlighet, trafikanskaffning och intäkter via organiskt sök. Detta innebär bland annat att etablera SEO-strategier och driva igenom nödvändiga förändringar. Du kommer vara i kontakt med många delar av företagen du arbetar hos - från teknik till marknad - och kommer få en nyckelroll i att etablera arbetssätt där organiskt sök alltid är en naturlig del.  

Du kommer även att leda kundmöten för att utvärdera och diskutera strategier, bygga arbetsprocesser och följa upp resultat.  

Ute hos kund arbetar du tillsammans med andra experter från Curamando inom exempelvis paid search, programmatic,social-, video- och display-kanaler, content, analytics, conversion, etc.


Dagligen
 • Analysera kunders styrkor och utmaningar inom organiskt sök och etablera SEO-strategier utifrån kundens affärspotential
 • Driva SEO-agendan hos kund och förverkliga den etablerade SEO-strategin
 • Säkerställa att all teknik och funktionalitet följer best practice
 • Kravställa mot externa leverantörer samt avdelningar inhouse: tekniska avdelningar, marknadsteam, innehållsproduktion etc. 
 • Analysera och rapportera resultat för att visa värde och utvärdera arbetet
 • Utbilda kunder och sprida kunskap om hur man skapar affär genom organiskt sök 
 • " Vara med och utveckla Curamandos erbjudande inom SEO


Vi tror att du…
 • Kan visa resultat från implementerad SEO-strategi på e-handelsidor med ökad söktrafik och ökade intäkter 
 • Har passion för webbutveckling, inte bara i din yrkesroll, och anpassar dig till hur det digitala landskapet förändras
 • Har full förståelse av de viktiga rankingfaktorerna och hur de samspelar på en webbsida
 • Har erfarenhet av större SEO-projekt som sajtmigreringar 
 • Har erfarenhet av länkbyggande och har framgångsrikt implementerat länkstrategier 
 • Har arbetat med vanliga SEO-verktyg som exempelvis SEMrush och Majestic SEO samt har förmågan att tolka data så att den förvandlas till affärsinsikter
 • Har erfarenhet av DeepCrawl, Botify eller ScreamingFrog
 • Har erfarenhet av SEO för single-page application-webbsidor 
 • Erfarenhet av att presentera och förmedla kunskaper och strategier för kunder
 • Har gott ordningssinne och organisationsförmåga - du är någon som får saker gjorda

…och det ses som positivt om du…
 • Har erfarenhet av att bygga PowerPoint-presentationer som lyfts på ledningsgruppsnivå hos kunder
 • Är bekant med analysverktyg som Google Analytics och/eller Adobe Analytics

Varför Curamando är en spännande arbetsplats…
 • Du får chansen att sätta den digitala agendan hos en mängd olika företag - allt från mindre, snabbväxande kunder till några av de största företagen i Sverige
 • Kunskapsdelning är central hos oss och sker tvärs över våra olika kompetensområden och mellan digitala experter och managementkonsulter - vi lovar att du kommer utvecklas!
 • I vår snabbväxande och entreprenöriella miljö får du många möjligheter att påverka och bli central del i vårt företagsbyggande
 • Curamando har haft exceptionell tillväxt och framgång sedan starten - och det är bara början på en spännande resa

Want to apply later?

Type your email address below to receive a reminder

Apply to Job

ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
insert_drive_file
insert_drive_file
Error