Produktägare Konsult

Technical Product Management är en komponent i Curamandos engagemang i våra kunders digitalisering och tillväxt. Inom detta område hjälper vi våra kunder att skapa en agil produktorganisation, effektiva beslutsprocesser och att utveckla den strategiska produktutvecklingen för att därigenom brygga gapet mellan affär och IT. Som konsult inom detta område jobbar du inne i kundens organisation och hjälper till att förbättra effektivitet och inriktning för att kunden bättre skall kunna genomföra sin digitala omställning.

Vi tror att du:
 • Har en osviklig förmåga att se IT-utveckling utifrån ett värdeperspektiv.
 • På ett effektivt sätt kan sätta dig in i både kundens affärs- och IT-processer för att se både problem och möjligheter.
 • Har gedigen erfarenhet av ”Product Owner”-rollen, att leda utvecklingsteam och av att utveckla agil arbetsmetodik.
 • Förstår IT-arkitektur och komplexiteten i stora IT-system och på ett övergripande sätt kan rita systemkartor och beroenden, både tillsammans med IT-avdelningen och för affärsbeslut.
 • Är en mycket god kommunikatör som har förmågan att beskriva det komplexa väldigt enkelt.
 • Trivs i dynamiska miljöer där ditt värde definieras av vad du lyckas genomdriva.

Och det är positivt om du:
 • Har erfarenhet av e-handel, CRM och betalningssystem och är insatt i plattformar och tjänster inom dessa områden.
 • Har förståelse för programmering, configuration management och releaseautomatisering.
 • Förstår digital marknadsföring och digital försäljning mycket väl.
 • Har erfarenhet av att leda hypotesdriven utveckling både genom att driva, prioritera och utvärdera hypoteser och tester.

Varför Curamando är en spännande arbetsplats…
 • Du får chansen att sätta den digitala agendan hos en mängd olika företag - allt från mindre, snabbväxande kunder till några av de största företagen i Sverige
 • Vi jobbar inte bara inom en verksamhet utan också dagligen med att utveckla både våra kunders och våra egna processer för agil produktledning och agila organisationer. Du kommer att utveckla din kompetens inom detta hela tiden.
 • Kunskapsdelning är central hos oss och sker tvärs över våra olika kompetensområden och mellan digitala experter och managementkonsulter. Som PO-konsult hos oss kommer du att få en bred insikt i en lång rad digitala processer även utanför det mer traditionella ansvaret för produktledning.
 • Curamando har haft exceptionell tillväxt och framgång sedan starten - och det är bara början på en spännande resa

Want to apply later?

Type your email address below to receive a reminder

Apply to Job

ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
Error
Error
insert_drive_file
insert_drive_file
Error