Senior Data Analyst


Curamando söker en Senior Data Analyst till Stockholm

På Curamando utmanar vi det invanda och bekväma. Alla kunders strategier och initiativ är alltid underbyggda av data. Som expertkonsult är ditt huvudmål att vara steget före IT- och marknadsavdelningarnas behov och alltid förse dem med insikter och data som gör att de kan fatta rätt beslut. I rollen tillämpar du din erfarenhet och expertis inom kvantitativ analys och problemlösning för att få kunden att se bortom siffrorna och få en djupare förståelse av sin affär. 

Typiska arbetsuppgifter
 • Ge insikter inom digital data och kommunicera möjligheter och utmaningar till kunden
 • Du anses vara en av de bästa i ditt område och har hög kompetens i flera, relaterade discipliner
 • Leda korsfunktionella team och leverera komplexa strategiska och taktiska insikter
 • Äga helhetsansvar för analysmodeller och säkra att projekt håller hög kvalitet, är noggrant utförda samt se till att kund kan ta till sig rekommendationerna 
 • Hitta utvecklingspotential för att förbättra rapporteringsprocesser, datainsamling, leveransmetoder och värde
 • Vara coach och mentor åt kollegor och agera som förebild

Grundkrav
 • Universitetsexamen på master- eller doktorandnivå, företrädesvis inom ett kvantitativt kompetensområde
 • 5+ års erfarenhet av webb-, produkt-, marknadsföring- eller app-analys genom Google Analytics, Adobe Analytics eller andra plattformar
 • Stor erfarenhet av att arbeta med stora och små dataset
 • Omfattande erfarenhet av att lösa affärsproblem genom multivariata tester och/eller experimentell design
 • Erfarenhet av att arbeta med relationell data genom SQL- eller BI-gränssnitt
 • Förmåga att förvandla rådata till en sammanhängande berättelse
 • Starka kandidater måste kunna arbeta effektivt och proaktivt i en snabb miljö och måste känna sig bekväma att presentera för och kommunicera med högt uppsatta beslutsfattare hos företag

Din Profil
 • Nyfiken, analytiskt sinne och skicklig på att lösa problem
 • God organisationsförmåga och bra på tidsplanering
 • Stark vilja att hjälpa kollegor – både hos Curamando och hos kund
 • Skicklig på kommunikation

Extra meriterande
 • Erfarenhet av visualiserings- och BI-verktyg som Tableau, PowerBI, Qlik, Excel, Google Sheets, Data Studio eller Klipfolio 
 • Erfarenhet av R/Rstudio, SAS, eller Python 
 • Skicklig på att hantera kunder och erfarenhet som konsult
 • Erfarenhet  av marketing attribution och forecasting

Varför Curamando är en spännande arbetsplats…
 • Du får chansen att sätta den digitala agendan hos en mängd olika företag - allt från mindre, snabbväxande kunder till några av de största företagen i Sverige
 • Kunskapsdelning är central hos oss och sker tvärs över våra olika kompetensområden och mellan digitala experter och managementkonsulter - vi lovar att du kommer utvecklas!
 • I vår snabbväxande och entreprenöriella miljö får du många möjligheter att påverka och bli central del i vårt företagsbyggande
 • Curamando har haft exceptionell tillväxt och framgång sedan starten - och det är bara början på en spännande resa

Want to apply later?

Type your email address below to receive a reminder

ErrorRequired field

Apply to Job

ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
insert_drive_file
insert_drive_file
Error