Advanced Analytics Consultant

Curamando söker Advanced Analytics Consultants till Stockholm

På Curamando utmanar vi det invanda och bekväma. Alla kunders strategier och initiativ är alltid underbyggda av data. Som expertkonsult är ditt huvudmål att vara steget före IT- och marknadsavdelningarnas behov och alltid förse dem med insikter och data som gör att de kan fatta rätt beslut. I rollen tillämpar du din erfarenhet och expertis inom kvantitativ analys och problemlösning för att få kunden att se bortom siffrorna och få en djupare förståelse av sin affär. 

Typiska arbetsuppgifter
 • Leverera transformativa lösningar till kund  i linje med branschens best practice samt ha kunskap och insikter i framkant inom data-området. 
 • Arbeta i projektgrupper för att bygga prediktiva modeller för en lång rad tillämpningsområden, däribland försäljningsprognoser, kundanalys, prisanalys, text mining och optimering/simulering. 
 • Ha regelbunden kontakt med kunden och spela en viktig roll i kundens engagemang
 • Samla affärskrav för modelleringar, designexperiment och analyser, hämta och manipulera data, skapa och distribuera prediktiva modeller samt kommunicera utkomster för nyckelpersoner hos kunder

Profil
 • Nyfiken, analytiskt sinne och skicklig på att lösa problem
 • God organisationsförmåga och bra på tidsplanering
 • Stark vilja att hjälpa kollegor – både hos Curamando och hos kund
 • Skicklig på kommunikation

Grundkrav
 • +5 års arbetserfarenhet av avancerad analys eller datavetenskap
 • Universitetsexamen på master- eller doktorandnivå, företrädesvis inom ett kvantitativt kompetensområde
 • Kan demonstrera och visa förståelse för hur man bygger lättförstådd och återanvändbar kod, gärna R eller Python
 • Erfarenhet att arbeta med databaser, datamodellering, ETL och Hadoop-teknologier
 • Kan visa tidigare arbete i en rad olika analysmodeller, inklusive (men inte begränsat till) decision trees, random forest, linear & logistic regression, market basket, neural networks, Naïve Bayes, and support vector machines
 • Kunskap om Google Cloud (Big Query), Amazon (Redshift/Athena) eller jämförbara kombinationer
 • Förmåga att förvandla rådata till betydelsefulla visualiseringar och insikter att fatta beslut utifrån

Extra meriterande
 • Filosofieexamen i statistik, tillämpad matematik eller liknande område.
 • Erfarenhet av Machine Learning i Google Big Cloud och Amazon-miljöer.

Varför Curamando är en spännande arbetsplats
 • Du får chansen att sätta den digitala agendan hos en mängd olika företag - allt från mindre, snabbväxande kunder till några av de största företagen i Sverige
 • Kunskapsdelning är central hos oss och sker tvärs över våra olika kompetensområden och mellan digitala experter och managementkonsulter - vi lovar att du kommer utvecklas!
 • I vår snabbväxande och entreprenöriella miljö får du många möjligheter att påverka och bli central del i vårt företagsbyggande
 • Curamando har haft exceptionell tillväxt och framgång sedan starten - och det är bara början på en spännande resa

Want to apply later?

Type your email address below to receive a reminder

Apply to Job

ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
ErrorRequired field
insert_drive_file
insert_drive_file
Error